Rakamaz TDM

A „VERITAS” Vállalkozók Egyesülete elnevezésű tartós közérdekű célra létesített és a Nyíregyházi Törvényszék által 1600PK.60032/2007 szám alatt bejegyzett alapítványt több Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei vállalkozó hozta létre település és közösségfejlesztés, tudományos, ismeretterjesztő, kulturális, turisztikai, nemzeti és kulturális örökségvédelem céljából. Alapító okiratában a kulturális fejlesztő, megőrző, oktató, ismeretterjesztő feladatokat vállalta fel, a turizmus fejlesztését támogató feladatok mellett.

Az Egyesület működése során olyan sokszínű, változatos programokkal sikerült támogatni gyermek, ifjúsági és családos csoportok, közösségek terveit, melyek egy derűs, pozitív, a társadalomért felelős, keresztény életszemlélet kialakítását segítik. Néhány ezek közül: Jonagold Almafesztivál, sportversenyek, kézműves foglalkozások, tudományos előadások, kirándulások, túrák szervezése.

Az egyesület erőforrásai biztosítják a Rakamaz és Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet működésének feltételeit.

A TDM szervezet létrehozását TDM-REG-80/2012 számon regisztrálta a Magyar TDM Szövetség. Az alapító tagok a Tiszavasvári kistérség települési önkormányzatai, a TDM menedzsment feladatokat a „VERITAS” Vállalkozók Egyesülete látja el. A szervezet létrehozását segítette a ÉAOP-2.1.3.-2009-0004 azonosító számú, „Rakamaz és térsége helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása” című pályázat.

Az alapítók, azaz Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Rakamaz, Timár, Szabolcs, Balsa, Gávavencsellő települések.

A működésünk

A működést a tagok vállalása segíti: A pályázati felhívás és útmutató C10. Fenntartási kötelezettség, a projekt lezárása pontja szerint „A helyi TDM szervezetben résztvevő teljes jogú tag/tulajdonos önkormányzatok együttesen vállalják, hogy a TDM szervezet kiszámítható működésének biztosítása érdekében a projekt megvalósítás időtartamára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással megnövelt beszedett IFA minimum 20%-t a TDM munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására biztosítják, vagy a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak legalább 65%-t biztosítják (erről nyilatkoznak és az önkormányzati határozatot/együttműködési megállapodást mellékelik).

Az alapítók, azaz Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Rakamaz, Timár, Szabolcs, Balsa, Gávavencsellő települések önkormányzatai közfeladatot ellátó tagjai

 • felismerve az önszerveződés jelentőségét az állami, önkormányzati, és köztestületi feladatok ellátásában;
 • hangsúlyozva a gazdasági szereplők, az önkormányzatok, a létrejövő területi régiók turisztikai feladat-végrehajtásainak összehangolásának jelentőségét;
 • rámutatva arra, hogy Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Rakamaz, Timár, Szabolcs, Balsa, Gávavencsellő települések közvetlenül és közvetve is a turizmus tevékenységének és jelenségének alárendelten idegenforgalmi, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységeik bevételeiből állítja elő anyagi javait;
 • gondozva a közös szellemi erőfeszítések tanulságait és pótolva az állami jogalkotás hiányait;

Az alapításkor jelentős látogatószámot és vendégéjszakát produkáló desztináció az elmúlt években elveszítette legnagyobb vonzerejét jelentő rendezvényét a Hegyalja Fesztivált. Ez szükségessé tette a desztináció fejlesztését, kibővítését.

A desztinációról

Megalakulás

2008 – 2009

A TDM szervezése

A térség turisztikai szereplőinek a megkeresése, egyeztetése.

2009

Megalakulás

12 település megalakítja a Rakamaz és térsége TDM-et.

2009 – 2010

Kezdeti szakasz

Az egyesülethez kapcsolódóan egy turisztikai menedzsment jött létre, amely az alapszabály kidolgozása után, a szereplőkkel együttműködve határozta meg a munkáját.

Feladatok

2010 – 2014

Sikeres pályázat

A szervezet létrehozását és működését segítette a ÉAOP-2.1.3.-2009-0004 azonosító számú, „Rakamaz és térsége helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása” című pályázat.

2015 – 2018

Szolgáltatás fejlesztések

A célok megvalósítása során az Egyesület tagjai idegenforgalmi- és vendégellátó tevékeny­ségét segíti, illetve serkenti.

A főcél mellett további célok:

 • Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Rakamaz, Timár, Szabolcs, Balsa, Gávavencsellő idegenforgalmi szereplőinek összefogása,
 • a térségben a vendégek számának növelése,
 • vendégéjszakák számának növelése,
 • termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal
 • magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése,
 • minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése,
 • szezon meghosszabbítása, elő- és utószezon forgalmának növelése,
 • belföldi vendégek arányának növelése,
 • a fő küldő országok mellett más célterületek arányának növelése.